INTEGRITETSPOLICY

Michaela Forni AB

 1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling
  1. Denna integritetspolicy gäller när Michaela Forni AB (”Forni”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 556984-6602, utför behandling av personuppgifter avseende personer som besöker vår webbsida eller kommunicerar med oss per e-post eller SMS (”du”, ”dig”, ”dina”). Fornis behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).
  2. Fornis behandling av personuppgifter sker med grund i sådana berättigade intressen som förklaras nedan. I undantagsfall kan behandling också ske om det behövs för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut.
  3. Du är välkommen att kontakta oss per e-post till info@forni.se om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 2. Ändamål och laglig grund för behandlingen
  1. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig, för att organisera tävlingar och event eller för att publicera bilder och annat innehåll som ett led i vår verksamhet. Ändamålet för behandlingen är genomförande av Fornis verksamhet. Behandlingen sker med grund i Fornis berättigade intresse, däribland PR, verksamhetens vinständamål och övriga intressen så som kan framgå i publicerat innehåll. I den mån dina personuppgifter behandlas i verksamheten har behandlingen bedömts som förenlig med dina intressen.
  2. Forni behandlar också personuppgifter när det krävs för att följa förpliktelser som åvilar Forni enligt myndighetsbeslut och lag, såsom exempelvis Bokföringslagen (SFS 1999:1078).
  3. Om du har valt att anmäla dig för att ta emot nyhetsbrev från Forni kommer vi även att behandla dina personuppgifter för att göra utskick till dig om vår verksamhet. Behandlingen sker med grund i vårt berättigade intresse av att sprida information om verksamheten. Eftersom du frivilligt anmält intresse och kan avanmäla dig när som helst anser vi att ditt intresse är att ta del av informationen.
 3. Personuppgifter som behandlas
  1. En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. Forni behandlar olika personuppgifter i vår verksamhet. Följande personuppgifter kan Forni behandla om dig när du anmäler dig till nyhetsbrev eller kommunicerar med oss:
 1. Uppgift om din identitet   förnamn, efternamn, födelsedag (behandlas uteslutande för att skicka dig en födelsedagshälsning).
 2. Dina kontaktuppgifter   e-postadress.
 3. ITdata – för att du ska kunna kommunicera med Fornis hemsida måste vi behandla uppgifter om den enhet du använder (dvs. din dator, smarta telefon eller liknande), exempelvis enhetens IP-adress.
 4. Meddelandet i sig – Om du skriver till oss kommer ditt meddelande förmodligen innehålla information som är kopplad till dig, och redan genom att vi tar emot ditt meddelande behandlar vi den informationen. Vi kan inte styra vilka uppgifter du lämnar. Kontakten kan därför omfatta personuppgifter som vi inte har anledning att behandla. Sådana personuppgifter raderar vi omgående.
 1. Mottagare av personuppgifter
  1. Forni använder sig av MailChimp som leverantör av utskick av nyhetsbrev. Om du anmält dig som mottagare för nyhetsbrev kommer din e-postadress därför att lagras på MailChimps server i USA. MailChimp får inga andra uppgifter om dig och behandlar inte din adress annat än för att göra våra utskick. Om du avanmäler dig från nyhetsbrevet raderas din adress direkt från listan hos MailChimp. Överföringen till USA är laglig eftersom MailChimp är självcertifierade enligt EU-USA samarbetet Privacy Shield, och därför åtagit sig att upprätthålla motsvarande regler för dataskydd som följer av GDPR.
 2. Bevarande av personuppgifter
  1. Personuppgifter bevaras bara så länge som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, som beskrivet ovan. Därefter raderas uppgifterna.
  2. Uppgifter om dig som önskat ta emot nyhetsbrev bevaras tills du väljer av avbryta din prenumeration. Uppgifter om dig som deltagit i en tävling eller event bevaras så länge som krävs för att genomföra tävlingen eller eventet och därefter raderas uppgifterna om deltagarna. Uppgift om vem som vunnit en tävling bevaras tillsvidare för att Forni ska kunna veta vilka som vunnit, vid framtida tävlingar och för att uppfylla vårt intresse av att kunna vara transparenta kring genomförandet av tävlingar.
  3. Forni kan vara skyldigt enligt lagstiftning eller myndighetsbeslut att bevara vissa personuppgifter. Personuppgifter som bevaras för att efterleva lagstiftning eller myndighetsbeslut kommer uteslutande att användas för det syftet.
 3. Informationssäkerhet
  1. Skulle dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer vi att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.
 4. Cookies
  1. Vår hemsida använder cookies. Cookies är små filer som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på hemsidan. Det finns två typer av cookies:
 1. En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 2. En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  1. Vi använder cookies för att vår hemsida ska fungera, för statistik och i syfte att möjliggöra annonsering.Hemsidan innehåller följande cookies:
 1. Google Analytics – För besöksstatistik
 2. Google Tag Manager – För besöksstatistik
 3. Facebook Custom Audiences För annonsresultatInom ramarna för användarbaserad onlineannonsering används även produkten Custom Audiences från Facebook på webbsidan. Därvid placeras en Facebook-cookie. Via Facebook Pixel samlar vi in information om dina aktiviteter på webbsidan och beteenderelaterade filer.

  Cookies samlar inte in någon personlig information och kan inte associeras med sådan information.

  För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av data, samt integritetsinställningarna, kan du hämta från Facebooks dataskyddsriktlinjer. Om du vill invända dig mot användningen av Facebook Custom Audiences, kan du göra detta under https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 4. MailChimp – För registrering till nyhetsbrevslista
  1. Ingen identifikationsinformation, som e-post eller namn, sparas om besökare genom Google Analytics eller Google Tag Manager. MailChimp lagrar e-postadresser endast om du anmäler dig till nyhetsbrevslista.
  2. Som besökare kan du välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i din egen webbläsares säkerhetsinställningar. Som besökare kan du även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.
  3. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).
 1. Pinterest – För identifikation av målgrupp
  1. Vi använder Pinterest och Google Tag Manager för att identifiera målgrupp via forni.se för annonsmaterial på Pinterest.com.
 1. Dina rättigheter
  1. Du har rätt att utan kostnad återkalla ditt samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot en behandling.
  2. Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Vi kommer då att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.
  3. Du har rätt att begära att vi rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter vi har behandlat har gett en felaktig bild av dig.
  4. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer då att radera personuppgifter som vi inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Vi kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, såsom när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. Vi kommer alltid att svara dig och förklara vilka personuppgifter som vi har rätt att fortsätta behandla.
  5. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, om du anser att vi gör något fel.
  6. Om du vill utöva någon rättighet ber vi dig att vända dig till oss på adressen nedan:

info@forni.se

Denna policy är upprättad under december månad år 2018.