Mode

Korrelationen mellan ditt självförtroende och hur du klär dig

Har självförtroende något med hur man klär sig att göra? De flesta skulle nog vifta bort frågan och sedan byta ämne. Men, saken är den att om man verkligen sätter sig in i mode så vet man att det kan vara korrelerat till självförtroendet. Hur vi uttrycker oss och hur vi känner oss kan påverka […]