Så startade jag mitt företag: Marie Wikander och Wndy

[su_note note_color=”#ffffff” text_color=”#210000″]
Namn: Marie Wikander
Gör: Partner på HR-företaget Wndy
[/su_note]

Den tredje personen ut i årets intervjuformat, Så startade jag mitt företag, är Marie Wikander – Partner på företaget Wndy. Marie har gått från klarhet till klarhet i sin karriär. Från att ha börjat som ekonom, till att jobba med HR på bland annat Trustly och nu senast Klarna för att slutligen lämna sina konsultuppdrag och hoppa på tåget mot framtidens HR. Wndy lanserades under 2021 och erbjuder HR-expertis till små och medelstora bolag, som digitalt får tillgång till rätt kompetens och rådgivning precis när det behövs. Alltså: en sajt som hjälper företag med deras personal och HR-frågor!

Marie är vass, inspirerande och sitter på otroligt mycket kunskap inom vad bra HR innebär! Eftersom jag själv är en entreprenör som befinner mig mitt i tillväxtfasen och som står inför att bygga olika typer av team, så måste jag säga att denna intervju lärde mig otroligt mycket. Jag fick värdefulla tips och knep som jag kommer att ta med mig på min egen jobbresa.

Välkomna in till ett samtal om att anställa, vara anställd och hur man tar hand om anställda.

Hej Marie, du är medgrundare till företaget Wndy! Berätta, vad gör ni?

Vi kan förklaras som den digitala HR-chefen! Vi erbjuder stöd i form av rådgivning och bollplank till framförallt mindre och medelstora bolag som inte har en egen HR-expertis. Lite som en förlängd arm till bolag när det kommer till personalfrågor.

Hur ser er primära kund ut?

Den ”vanliga kunden” är en företagsledare eller grundare av ett företag som kanske till och med har erfarenhet av HR, men som varken har tid eller expertis inom HR. Det är små och medelstora bolag som har mellan 10-49 anställda. Men vi har också många kunder som har betydligt färre anställda, och även kunder som har betydligt fler. Vi har även en del större företag där det finns en HR-chef, men som behöver ett bollplank och lite avlastning.

Om du skulle ge mig din generella uppfattning, hur bra tycker du att företag eller företagsledare är på att prioritera HR?

Det har skett en enorm förändring under de senaste åren, vilket har gjort att HR äntligen har hamnat på agendan. I de flesta bolag så sitter även HR i ledningsgruppen, men det är långt ifrån alla vilket är något som jag inte förstår. Den absolut viktigaste resursen i ett företag är människorna. Och jag tror de flesta vid det här laget känner till att engagerade medarbetare ger ett högre resultat. Att satsa på medarbetare är det viktigaste du behöver göra som företag. Att försöka förstå vad det är som driver engagemang. Och baserat på det så tycker jag att vi borde ha kommit längre hos företag när det kommer till den här typen av frågor.

Och som svar på din fråga skulle jag säga att min uppfattning är att hälften av våra kunder är otroligt kunniga, och har en relativ stark bild av hur de vill bygga kultur och arbetar aktivt med sin personal. Sen har dem inte expertisen eller tiden och behöver därför stöd. Men sen har vi även hälften som inte har någon kunskap om detta. Företag som vänder sig till oss har ju ett intresse och förstår vikten av det, men har inte tillräckligt med kunskap och behöver därför mycket stöd. Och de som inte alls är intresserade, är inte heller våra kunder.

När hoppade du på Wndy-tåget och varför bestämde du dig på att följa med på just den här resan?

Jag är ekonom i grunden men har jobbat med HR i sex år, på bland annat Trustly och nu senast Klarna. Helt enkelt en ekonom som har sadlat om till HR-chef och sen HR-konsult. Jag drev mitt eget bolag och älskade det. Den friheten och möjligheten att träffa massa bolag var helt fantastisk!

När Daniel, grundare av Wndy, först ringde mig och presenterade affärsidén så tog det ett par samtal innan jag förstod den. Men när poletten föll ner, kände jag att wow, en HR-tech produkt – det här är riktigt bra. Jag var själv i banorna om att göra något med andra konsulter då jag såg ett skriande behov hos mindre bolag och många hade börjat höra av sig till mig för att få hjälp. Då insåg jag att här har vi ett segment som inte riktigt får den hjälpen som efterfrågas. Jag var inte helt redo att slänga mig in som partner direkt, utan tänkte först att jag är med på resan som konsult. Men ju längre tiden gick och ju fler samtal vi hade så kände jag att jag ville vara med på resan helhjärtat som partner.

Wndy

Vad var det slutgiltiga som fick dig gå in som partner?

Som konsult har du flera uppdrag, och du blir inte en del av bolaget på det sättet. Jag ville vara med på hela resan, bygga upp bolaget och vara en av de främsta personerna att driva det här framåt.

Hur såg vägen till lanseringen ut från det att du kom in i bilden?

Vi jobbade mycket med att förbereda för kundarbetet. Min främsta roll var att lägga grunden för produkten – ta fram alla olika dokument, analysera kunden och hur vi når den. Men också att titta på eventuella förbättringar av plattformen. Vi började kundresan ett halvår senare, och det var så intressant att se vilken typ av kunder som vill ha vår hjälp och vad deras behov ligger. Väldigt snabbt kunde vi se att de flesta har 15-30 anställda, de har en tillväxtresa framför sig men som också kommer med en hel del utmaningar med sin personal.

Något vi har märkt är att många företag som vi arbetar med har en bra kultur och jobbar mycket med kulturarbetet, vilket resulterar i mindre problem. De små problemen som ofta dyker upp förstoras inte på ett företag med bra kultur. Man ser generellt sätt lite förbi det, för att det är bra i övrigt med starka ledare som inspirerar och tar hand om sin personal.

Vad är ett företag med bra kultur?

Kultur innebär så mycket! Det är en tydlig bild av vad företaget presterar och gör, men en bra kultur är också engagerade medarbetare som jobbar hårt och ger sin själ för bolaget. Om man har en bra kultur så har man lyckats att få fram kärnan i verksamheten och ser mervärdet för kunden. Att det framgår på ett tydligt sätt och smittar av sig på medarbetarna. På mindre och medelstora bolag är det främst ledarskapet. Att du har ett nära och empatiskt ledarskap där alla anställda känner sig sedda och får en möjlighet att växa.

Jag tycker det är så intressant, att medarbetarnas välmående är väsentligt för bolagets välmående.  Hur har synen förändrats när det kommer till chefer?

Precis som jag pratade om kring HR, så har ledarskap och synen på ledarskap verkligen förändrats. Det moderna synsättet har funnits med länge men har fått mer uppmärksamhet under senare år. Men det som sker i praktiken upplever jag är något helt annat. Det finns många stora organisationer som satsar på otroligt duktiga personer, men som inte är bra ledare. En gammal struktur lever kvar, där karriär är att bli chef eller ledare – men alla är inte gjorda för att bli ledare. Det moderna synsättet är ju verkligen inte helt och hållet här, men jag tror många i den yngre generationen har ett modernt ledarskap som är mer coachande och mer empatiskt. Som ser individen och får hen att växa.

Varför behövs ett företag som Wndy? 

Vi behövs för att det saknas något på marknaden. Det finns ett hål i marknaden, och det är just stödet för små och medelstora bolag som har ett stort behov av HR-stöd men som inte har möjlighet att ha det inhouse. På Wndy får du tillgång till en rad olika konsulter som har olika erfarenheter och olika expertiser. Vi erbjuder ett helt smörgårdsbord av olika expertiser som du har att tillgå utifrån olika frågor och behov. Dessutom så finns det mycket stöd, men Wndy erbjuder en helhetslösning som också inkluderar rådgivning, bollplank och operativ avlastning. 

Vad är det vanligaste som företag behöver hjälp med, både från anställdas håll och chefernas?

Det är så svårt att säga! Vi erbjuder ju dels ett långsiktigt stöd vilket många har behovet av, men det finns även ett akut stöd som företag bokar väldigt tätt inpå. I dessa fall handlar det ofta om psykisk ohälsa, dåliga beteende och problematik med anställda. Det kan exempelvis vara anställda som beter sig dåligt vilket påverkar andra negativt. Jag ser det som att det väldigt ofta hänger samman, och är det någon som beter sig dåligt som inte har gjort det tidigare beror det ofta på psykisk ohälsa.

Det är så sorgligt att det är så, men det ser även vi på statistiken och att det framförallt är många unga som behöver stöd. Den största procentökningen för sjukskrivningar är unga människor vilket är otroligt oroväckande. Vad beror det på? Det är ett samhällsfråga som påverkar alla företag och som gör att alla måste ta sitt ansvar.

Vilket tips har du till den som vill bygga ett så välmående företag som möjligt?

Jobba med ledarskap är nummer ett. Se till att förstå vad man har för syn på ledarskapet och coacha sina ledare mot det som behövs på just det företaget. Så ge resurser till ledarna att kunna växa i sin roll, för de är så otroligt viktiga. Och när det kommer till ledarna så är det otroligt viktigt att se medarbetarna. Ge dem frihet, tro på dem, och ge dem det stödet som de behöver!

*

Vill du läsa mer om karriär? Klicka här!