En introduktion till holistisk hälsa

Begreppet holistisk hälsa har florerat runt mer än någonsin de senaste åren. Men vad innebär det egentligen? Din holistiska hälsa är kort beskrivet din helhetshälsa. Ett helhetsperspektiv där du inte bara tittar på vad du äter och hur du rör på dig, utan även på delar som psykisk hälsa, socialt liv, karriär och relationer till andra och dig själv. Att kika på alla dessa olika områden i livet gör att du får en bättre helhetshälsa och enklare skapar en sund balans i livet.

Hur kan du då skapa denna balansen som alla pratar om? – Jo, genom att börja med att kika på hur ditt liv ser ut idag!

Hur runt är ditt livshjul?

Livshjulet är en bra övning för att få koll på hur din helhetshälsa ser ut i dagsläget. Övningen går ut på att stanna upp och reflektera för att få en medvetenhet i hur du lever idag. Följ de olika delarna i bilden som du hittar i början av artikeln och markera från nummer 1-10 hur bra du trivs i dagsläget i det angivna området. På detta vis får du likt bilden ett uppskattat mått på hur din helhetshälsa ser ut i dagsläget. Skriv ner ord och meningar kopplat till de olika områdena när du fyller i ditt livshjul, så du tydligt ser vilka delar du vill jobba mer med för att få en bättre helhetshälsa.

Vad behöver du för att nå balans?

Blev du mer medveten om hur du faktiskt lever ditt liv? Medvetenheten är nämligen steg ett i att skapa ett mer holistiskt och balanserat liv. Det är först när du blir medveten och får det svart på vitt som du enklare och tydligare kan förändra och utveckla det som du inte trivs med.
Kika sedan vidare på nästa steg! Vad kan du göra idag för att föra dig närmare hur du vill att ditt livshjul ska se ut? Skriv ner stort som smått och börja göra aktiva handlingar för att skapa ett mer balanserat liv. Och! Glöm inte att vara snäll mot dig själv och lägga de olika delarna på en lagom nivå som passar ditt liv just nu.

 

Vill du veta mer, eller boka in coaching med fokus på holistisk hälsa? Kika in här!