Vad är ett Enneagram och varför pratar alla om det just nu?

Photo av Min An via Pexels

Det finns en stor chans att du har sett siffror, ibland med kombinationen ”w”, dyka upp i kändisars och influencers Instagram bios den senaste tiden. Sifferkombinationerna är personens Enneagram-typ, och ett nytt profilkort för self-love och medvetenhet. Enneagram-test har snabbt blivit den senaste tekniken för självinsikt. Vi på FORNI älskar allt som har med personlig utveckling att göra så vi undersökte närmare.

Enneagram har funnits länge. Man är osäker på hur det uppstod men tror att systemet har rötter både det spirituella och i den matematiska satsen Pythagoras. Det har på senare år blivit populärt på grund av den enkla uppbyggnaden (det finns bara nio olika typer) och att resultatet baserar sig på det ”djupare jag:et”. Testet ska visa hur känslor styr och formar våra liv, och hur vi tar oss an relationer i utbyte mot vad vi vill ha.

Jag förstod efter att ha gjort fyra test att de svarsalternativen jag såg som självklara inte behöver vara det för någon annan. Vår ”Enneatyp” är så djupt rotat i hur vi fungerar att innan jag såg det här testet inte hade en tanke på att någon skulle tycka annorlunda, när det egentligen handlar om att mina ”självklara” svar är karaktärsdrag ur min typ. Med det sagt får du ut bättre resultat om du redan är, i alla fall någorlunda, självmedveten.

De nio typerna

Enneagramet beskriver nio olika typer — nio olika sätt att se världen. Vanliga personlighetstest visar ofta resultat baserat på ytliga beteenden, medan Enneagram utgår från en djupare del av vem du är. Du får inte heller ett absolut resultat av en typ, utan du får reda på vilka typer som stämmer mest överens med dig och vilka du kanske behöver jobba på.

De 9 typerna beskrivs oftast som nedan, men kan skilja sig något:

  1. The Perfectionist — Den rationella, idealistiska typen: principiell, målmedveten, självkontrollerad och perfektionistisk.
  2. The Helper — Den omtänksamma, interpersonliga typen: Demonstrativ, generös, tillmötesgående och empatisk.
  3. The Achiever — Den presterande, pragmatiska typen: Anpassningsbar, driven och medveten av sin egen framtoning.
  4. The Individualist — Den känsliga, kreativa typen: Uttrycksfull, dramatisk, temperamentsfull och avvaktande.
  5. The Investigator — Den uppmärksamma, analytiska typen: Innovativ, hemlighetsfull, isolerad och nyfiken.
  6. The Loyalist — Den lojala, skeptiska typen: Ansvarsfull, hängiven, pålitlig och felsökare.
  7. The Enthusiast — Den upptagna, impulsiva typen: Mångsidig, utåtriktad, optimistisk och praktisk.
  8. The Challenger — Den dominerande, kontrollerande typen: Handlingskraftig, stark, påstridig, självsäker.
  9. The Peacemaker — Den lättsamma, osynliga typen: Lugn, anpassningsbar, accepterande och stabil.

De här beskrivningarna är en kombination av The Enneagram Institute, Truity (där jag gjorde mitt test) och Enneagrammet.se. Klicka er vidare in på de sidorna för ett verkligen djupdyka i och förstå de olika typerna.

Vad är Wings?

När du har hittat din typ kan du börja utforska den typens wings för att få en djupare förståelse. En wing är en siffra som ligger närmast din personlighetstyp och finns där för att balansera ut dina karaktärsdrag. Till exempel, om du är The Perfectionist (1) kan du kombineras med The Helper (2) eller The Peacemaker (9). Typ ett och nio skrivs då ut som ”1w9”. Varje Enneagram har alltså två wing-varianter men du lutar oftast mot en — och på så sätt kan du göra ännu en djupdykning i dina resultat.

Medan din primära typ förblir detsamma kan dina wings skifta beroende på vad du behöver i ditt liv under en viss period.

Om du inte är nöjd med din typ?

Något jag kan ha svårt för när det kommer till personlighetstest (men som aldrig stoppar mig för att göra dem) är att de ibland inte stämmer. Eller gör de kanske det?

För att verkligen utforska systemet gjorde jag fyra olika test, och de har alla varierat med en röd tråd. Jag är enligt sagda test typ tre och två i olika ordning — The Achiever och The Helper. Jag märkte att det kändes bra när jag fick 3w2: jag driven men omtänksam. Jag sträckte stolt på mig. När jag istället fick 2w3  associerade jag samma typer med alternativa karaktärsdrag: interpersonlig och besatt av sin egen självbild, en dörrmatta som vill att alla ska tycka om henne. Den ordningen tyckte jag inte lika mycket om, även kombinationen var detsamma. Är jag en osäker dörrmatta eller en ödmjuk go-getter?

Och det är just den här typen av frågeställning som har gjort Enneagram så populärt. Du tvingas analysera din personlighet och (i mitt fall) dina emotionella bekräftelsebehov, du ger dig själv en ärlig chans att förstå hur du fungerar och vad du kan behöva jobba på.

Är jag helt övertygad om Enneagram kommer guida mig i mina framtida projekt? Nej, som alltid behövs mer än ett cyber-test för att jag ska se mitt ”sanna jag” — men det är ett kul sätt att lära känna sig själv bättre. Jag är nog en ödmjuk go-getter, men ibland kan min osäkerhet ta över och då försöker jag istället göra alla glada. Det känns som en bra insikt att ha, då kanske jag blir lite snällare mot mig själv.

Ta ett eget Enneagram-test

Truity

Eclectic Energies (ger också potentiella wings)

Ennegraminstitutet