Svårt att jobba med andra? Såhär navigerar du grupper på jobbet

Vi på FORNI är ett väldigt nytt team. Faktum är att vi inte blev ett team på tre förrän jag började i mitten på oktober. Sedan dess har allt varit väldigt härlig och kul, även kallad “honeymoon-fasen”.  Man får reda på nya roliga saker om varandra varje dag, framtidsvisionerna är stora och motgångarna är få. Vi insåg däremot ganska snabbt att hur roligt vårat jobb än är, kommer det här inte att hålla för alltid. Det kommer att vara saker vi blir oense om, vi kommer att bli irriterade på varandra och vi kommer att ha motgångar. Det här är ingenting man kan förhindra, alla grupper går igenom en fas av konflikter. Men för att förbereda oss inför den mindre roliga perioden bjöd vi in Susann Solfeldt, ledarskapsutvecklare och businesscoach. Hon har under tre års tid jobbat med Michaela och hennes utveckling och nu var det dags för oss att ta nästa steg som team!

Gruppens utvecklingsfaser

Under de två timmar vi hade med Susann reflekterade vi över våra gemensamma mål, pratade DISC-kommunikationsstilar, kollade på vad den gemensamma faktorn var för gemensamma team och mycket mer. En sak som vi la lite längre tid på var att gå igenom en de olika utvecklingsfaserna en grupp har. Jag fann detta väldigt intressant och tänkte därför dela med mig av vad vi lärde oss om de olika stegen man går igenom som grupp och hur man slutligen blir ett sammansvetsat team.

 

Bildkälla

Steg 1 – Trygghet och tillhörighet

Som förväntat befinner vi i den första fasen trygghet och tillhörighet. Det är den fasen man lär känna varandra, hittar likheter och saker man har gemensamt. Varför den även kallas för Honey moon-fasen är just för att allt är så himla trevligt. Man är nyfiken, öppen och trevlig gentemot varandra. Man präglas av en “lagom”-kultur, gruppen är beroende av ledaren, vill ha tydliga uppgifter och frågar om lov.

Steg 2 – Opposition och konflikt

Här har vi den tråkiga och jobbiga fasen. Kanske befinner du och din grupp er just nu i en period där det är svårt att komma överens och konflikter uppstår över små och onödiga saker. Grattis, ni har kommit till steg två i er grupps utveckling. Det här är en fas där det bara är att bita ihop och försöka komma fram till beslut, trots att ni är oense. Anledningen till att det blir konflikter är att man i steg två präglas av en “jag”-kultur. Konflikterna grundar sig ofta i att mål, struktur, rutiner och roller inte är beslutade om eller uttalade.

Denna fas är den mest kritiska och många grupper fastnar här om man inte klarar av att hantera den konkurrens och konflikter som uppstår. Fastnar man i steg två är det vanligt att man pendlar tillbaka till första fasen för att “vila upp sig” och sedan komma tillbaka till steg två igen och arbeta med de olösta frågorna.

Steg 3 – Tillit och struktur

Denna fas är väldigt tacksam på många sätt. Mest för att man äntligen tagit sig ur den skakiga och mest kritiska fasen. Ni har som grupp tagit er igenom känslor av nyförälskelse och bristande äktenskap nära skilsmässa. Men ni har nu landat, kommit överens och präglas nu istället av en “vi”-kultur. Från och med nu börjar det roliga på riktigt! Nu kan ni bygga upp en ordentlig struktur och tillit i er grupp som numera faktiskt kan kallas för ett team. Ni kan nu hantera konflikterna som uppstår och vill komma till ett gemensamt beslut alla blir nöjda med. Toleransen gentemot varandra har ökat och ni är mer öppna. I fas tre trivs oftast alla i gruppen väldigt bra och roller och uppdrag anpassas för att nå målen. Arbetet blir betydligt mer produktivt helt enkelt!

Steg 4 – Högpresterande team

I sista steget kan man börja se resultat på riktigt. Nu präglas gruppen av ett gemensamt uppdragsfokus och är därför betydligt mer effektiva än tidigare. Under fas två är det lätt att glömma vad man faktiskt jobbar mot då all fokus ligger i att få sin egen vilja igenom. Nu däremot, är alla överens om det gemensamma målet och gör allt i sin makt för att uppnå det. De olika rollerna i gruppen är accepterade för att resultaten ska kunna nås och kommunikationen är öppen med mycket feedback. Konflikter är inte längre något problem då teamet ser det som utvecklande. Du har nu ett väldigt sammansvetsat team.

Upplösningen

Många projekt upplöses efter projektarbetets slut och gör man ”rätt” så går projektteamet igenom alla fyra faser och upplöses sedan, efter leverans. Det gör ju att denna del inte gäller för traditionella organisationsteam.

Team FORNI då vs. nu

Efter vår teambuilding blev vi otroligt sammansvetsade och bokade genast in en konferens för att planera 2019. Vi har satt tydliga, gemensamma mål som vi genast huggit tag i och jobbar mot. Jag passade på att fråga Susann några snabba frågor som förhoppningsvis får dig och ditt team att analysera mer och förstå varandra i gruppens olika processer.

Vad har du för tips till en grupp som fastnat i fas två? Hur tar man sig enklast ur den?
Klargöra uppdraget! Sätta upp gemensamma mål som teamet är överens om och boka in täta möten där alla är med. Ni bör även sätta upp strukturer som är hjälpsamma för att nå målen. Det är även viktigt att ge varandra mycket beröm, hjälpa varandra och vara tillåtande gentemot varandra. Fas två är en känslig period.

Varför är det viktigt att jobba med gruppen på det här sättet?
För att alla i teamet snabbare ska förstå uppdraget och lära känna varandra snabbare. En teambuilding som denna kan man enklare sätta mål som engagerar alla och strukturer så att alla i gruppen vet vad som ska göras och vem som ska göra det. Ni kommer även att utvecklas som person och team kontinuerligt och därför bli mer sammansvetsade. Ni blir helt enkelt effektivare, produktivare och blir därmed mer lönsamma snabbare än om ni bara hade låtit allt gå sin gilla gång.

Vad är fördelarna med att vi på FORNI börjat jobba med sin gruppdynamik så tidigt?
Ni kan lättare undvika eller helt stävja eventuella konflikter i ett tidigt stadium och kommer på så sätt att nå effektivitet och produktivitet snabbare. Det kommer även göra att ni mår bättre och vet precis vad ni ska bidra med, var och en, till helheten. Det blir roligare på jobbet helt enkelt!