Mathilda Lundin om Orange Day och mäns våld mot kvinnor

Visste ni att var tredje kvinna i världen utsätts för våld under sin livstid? Och mörkertalet är stort. På fredag, den 25 november, är det Orange Day. FN:s internationella dag som uppmärksammar och manifesterar mot våldet mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg ska orange representera en värld fri från våld mot kvinnor.

Vår vän, Mathilda Lundin, är grundare av stiftelsen Her House Foundation. Hon vill lyfta på locket, bryta tystnaden och brinner för att skapa en förändring i samhället. På fredag kommer Michaela att moderera två olika samtal där du har chansen att delta. Du hittar dina biljetter genom länkarna i den här artikel. Det är ett ideellt projekt där vi tillsammans vill bjuda in personer som jobbar kring, eller själva har varit utsatta för, mäns våld mot kvinnor. Vi vill tillsammans med UN Women Sverige uppmärksamma och manifestera våldet mot kvinnor.

I den här intervjun berättar Mathilda vad Her House Foundation gör och varför hon startade stiftelsen. Imorgon publicerar vi del två av denna intervjun, där Mathilda ger oss mer kunskap om våld i nära relation och delar med sig av sin egen berättelse.

Mathilda, du driver den livsviktiga organisationen Her House sen 2020. Vad gör Her House Foundation?

Her House Foundation stiftades våren 2020, vårt första intiativ var HerChoice som vi gick ut med i samband med att corona kom till Sverige. Vi inledde då ett samarbete med Nordic Choice, där deras hotell runt om i Sverige höll öppet för kvinnor och barn som var utsatta för våld i hemmet. 

Under det första året började vi även att arbeta med vårt bostadsprojekt som var grunden till varför stiftelsen startade. Jag har själv har tagit mig ur en våldsam relation och vet hur svårt det är att få tag på en bostad under en period i livet där man lever med ständig stress och press. Vi tog då fram ett socialt hållbarhetsarbete mot de privata fastighetsägarna och påbörjade vårt arbete med bostadsprojektet.

Her House foundation är ett visuellt kvinnohus och vi har byggt upp organisationen med flera olika rum. I vårt största och första rum arbetar vi med mäns våld mot kvinnor. 

Utöver vårt dagliga arbete med att förmedla bostäder och driva bostadsprojektet driver vi även Herown.se, en plattform för våldsutsatta och anhöriga. Herown är en plattform och ett forum avsett för att hjälpa och stärka varandra. Ge verktyg till de som vill hjälpa, lära, läsa och läka. Ingen ska behöva gå ensam i det mörker som våldet medför. En säker och trygg plats för alla, inte bara utsatta utan för alla som vill hjälpa, lära sig och stödja. All kunskap är viktig och all hjälp och medkänsla är en trygg omfamning för någon som just nu behöver det. 

Under 2022 har vi att öppnat upp dörrar till nya rum. Stiftelsens ändamål är att stötta, främja och stärka kvinnors hälsa genom olika insatser i samhället. Här kommer vi med tiden att titta på olika intiativ för kvinnosjukdomar, förlossningsskador och kvinnors hälsa över lag. 

Orange day

Bild: Her House Foundation

Varför startade du stiftelsen?

Idéen bakom Her House Foundation startade efter att jag fick hjälp att ta mig ur en våldsam relation och resan tillbaka till ett nytt liv fritt från våld.

Jag valde att vända min ärr till erfarenheter som i sin tur blev till kunskap. Kunskap är makt och jag behövde ta tillbaka makten över mitt eget liv. Ur det växte det fram  – en renodlad kvinnostiftelse. För utsatta kvinnor i samhället.

När jag tog mig ur min våldsamma relation och fick stöd och hjälp från både polis, socialtjänst, jourer och relationsvåldscentrum stötte jag på ett par ”hål” i samhället som chockade mig. Den största chocken var dock att det inte fanns någon som tog ett helhetsansvar i frågan. Kvinnor hoppar runt som ett heltidsjobb mellan polisförhör, möten med socialtjänsten, olika boenden och kvinnojourer. Dessutom under en otroligt stressad och pressad situation. På det ska man själv som brottsoffer söka bostad i antingen en helt ny kommun, eller i den staden man bor i och det vet vi alla – att det är svårt att få tag på ett hyreskontrakt utan kontakter och hjälp. Där såg jag en möjlighet till att kunna hjälp till. 

Under resans gång träffade jag fantastiska kvinnor med stora hjärtan för välgörenhet. Min första medarbetare var Ida Törnqvist och Ida är idag en stor och viktig del i organisationen med lång erfarenhet från arbete bakom kvinnojourer och juridik. Kort efter träffade jag Lovisa Löwenborg som driver Wire Invest.  Lovisa trodde på mig och ur den kraften fick det oss båda att jobba hårt för att nå våra mål. Her House Foundation började ta form och med drivet som Lovisa besitter blev hon min medgrundare till stiftelsen. Idag driver vi stiftelsen tillsammans med Ida och Veronika Arph som även hon kommer från fastighetsbranschen. 

Det var inte bara dessa kvinnor som trodde på mig, utan tidigt i min resa tillbaka träffade jag människor som trodde på mig och sa: du ska vända dina ärr till styrka och hjälpa andra. Min coach var först ut, han väckte idéen och pushade mig i rätt riktning. Även min familj och mina vänner trodde på mig och det var min största drivkraft till ett hårt arbete. Ett arbete där jag fann en mening. Jag ska inte sticka under stolen med att det har varit ett hårt arbete med sena kvällar utan sömn men jag skulle göra om det alla dagar i veckan, för jag har aldrig känt mig såhär hel och välmående.

Det finns en väg ut, det finns hjälp att få och med rätt vägledning och tankesätt kan alla vända livet till det bättre. Något jag hoppas jag kan förmedla i arbetet bakom stiftelsen.

Mathilda

Bild: Mathilda Lundin

Vad kan Her House hjälpa till med? 

Vi finns för alla kvinnor och barn som är utsatta för våld i hemmet. Vi har i första hand kontakt med jourer och socialtjänsten för att hjälpa till med att förmedla en trygg och fast bostad åt kvinnor och barn som är i behov av en bostad efter en tid på skyddat boende.

Vad är målet med Her House Foundation?

Denna frågan får jag ofta och jag svarar oftast, målet är att stiftelsen ska läggas ner för att behovet inte finns mer. Det målet kommer vi nog tyvärr inte nå under de närmaste åren men drömma får man…

Våra mål är många och stora men genomförbara. Några av våra första mål med stiftelsen var att hjälpa till med bostäder för brottsoffer. Det målet arbetar vi med idag och ett högre mål har vi precis påbörjat. Drömmen och idéen om att bygga fastigheter för just detta ändamål har nu börjat ta fart. Vi hade också ett mål om att vara en länk mellan den privata och den offentliga sektorn, för att samverka och hitta innovativa lösningar som som hjälper samhället på bästa sett. Vi hade även målet att vända trenden till att stötta välgörenhet till det bättre, hitta nya sätt att stötta för både privatpersoner och bolag. Det ledde till att vi nu startat vår egna fond, en fond där avkastningen ska gå till välgörenhetsarbete och projekt för att stötta och hjälpa i olika insatser i samhället.

Det var några av våra mål men jag tror att vårt gemensamma mål bottnar i att vi alla genom vår kunskap och livserfarenheter vill skapa bättre möjligheter för vår nästkommande generation. Ett mer jämnställt land.