Hur du når dina mål 2021 + gratis mall!

Ett nytt år har börjat och de flesta av oss (jag) började med att sätta upp nya mål tillsammans med det. Det kan vara svårt att veta hur du ska nå dina mål, de kan kännas läskiga och alldeles för stora för att veta var du ska börja. Idé till resultat kräver att du reflekterar, prioriterar och strukturerar – något jag kan hjälpa dig med!

Det är viktigt att ta reda på vad dina viktigaste mål är och hur du bryter ner dem i mindre, mer hanterbara, delmål. När du har delmål har du en plan, och en plan kan man skriva in i kalendern – och vips, you’re on your way. Nedan hittar du mina bästa tips plus en mall på hur du når dina mål 2021!

1. Reflektera

Vi börjar med att tänka tillbaka – hur var 2020? Vad är du tacksam för, vilka lärdomar fanns? Hur tillbringade du din tid och vad vill du förbättra? Ge dig själv tid att svara på frågorna i mallen för att lättare kunna skapa din tankekarta med mål. Du kommer antagligen snart börja tänka på hur du vill att din framtid ska se ut – och nu är vi redo för nästa steg.

2. Gör en önskelista

Dags att låta hjärnan och hjärtat jobba! Jag vill att du sätter klockan på fem minuter och skriver ner alla mål du vill ska nås inom tidsspannet 3 månader, 1 år och 3 år. Under de här fem minuterna existerar inte om eller men, utan skriv ner vad du vill. Vad skulle göra dig lycklig att göra för resten av ditt liv? Skriv ner det!

3. Prioritera

När du har skapat din önskelista är det dags att börja prioritera – vad vill du uppnå först? Ge dig själv en minut och ringa in de mål du känner kommer ha störst positiv påverkan på dig i dagsläget. När du har gjort det kan du gå vidare till att göra en plan. 

4. GÖR DIN FÖRSTA Action PLAN

Nu gäller det att bryta ner ditt mål till mindre uppgifter och delmål! Delmål är en viktig del av all planering, då det hjälper dig strukturera samt hålla dig motiverad! Genom att se över hur du når ditt mål kan du börja planera in de olika delmålen i din kalender. Du kommer också få en bättre översikt och förstå vilka resurser du behöver för diverse steg. 

5. Börja planera

Done! Dags att planera in och jobba för att klara av dina delmål. Ta fram din Goal Planner varje måndag och gå igenom din action plan. Har du gjort det du ska? Följer du dina egna steg? Avklarar du dina delmål? Gör uppföljningar på dina mål och våga tro på dina drömmar!

*

Nu har du verktygen (tryck nedan för att ladda ner mallen) och det är dags att ta året i hornen och köra. Mallen kan antingen skrivas ut och fyllas i eller kanske användas som inspiration för din Bullet Journal? Hur du än väljer att använda mallen önskar jag dig lycka till! Vi lever i en tid där alla har en chans att lyckas – så kör!

Tryck här för att ladda ner mallen!